Aktivnosti

U Novom Sadu je održan skup o značaju inovacija u poljoprivredi za povećanje konkurentnosti malih proizvođača na tržištu

„Vojvodina ima veliki potencijal u agrobiznisu i zbog toga koristimo sve instrumente koju su nam na raspolaganju da budemo lideri u ovome delu Evrope u oblasti poljoprivrede i prerađivačke proizvodnje. ...


24. септембра 2014.

0 komentara

Saznajte više

Javna rasprava – Donji Milanovac

Javna rasprava o Strategiji vodnog saobraćaja Republike Srbije započeta je 02.09.2014 god. u Donjem Milanovcu. Pored tima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na čelu sa pomoćnikom ministra za vodni saobraćaj ...


02. септембра 2014.

0 komentara

Saznajte više

Javna rasprava

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je započelo sprovođenje javne rasprave o Predlogu Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015-2025. godine prema programu odobrenom od strane Vlade Republike Srbije. Strategijom ...


01. септембра 2014.

0 komentara

Saznajte više

Darda-Dalj

Predstavnice regionalne agencije Alma Mons, Milica Vračarić i Ana Lazarević, su o okviru projekta APP4INNO boravile u Hrvatskoj, u mestima Darda i Dalj 24.06.2014. godine, na studijskoj poseti izabranih ideja ...


24. јуна 2014.

0 komentara

Saznajte više

Organizovana je studijska tura u okviru APP4INNO projekta u mestima Kukujevci i Selenča

Predstavnice regionalne agencije Alma Mons, Milica Vračarić i Ana Lazarević, su u okviru projekta APP4INNO organizovale studijsku turu za partnere iz Mađarske, u mestima Kukujevci i Selenča, 11.06.2014. godine, na ...


11. јуна 2014.

0 komentara

Saznajte više

Evropski pomorski dan, Bari, Italija

Direktorka regionalne agencije Alma Mons boravila je u Italiji gde je „Autorita Portuale del Levante“ bio domaćin nacionalnog događaja u luci Bari – „Evropski pomorski dan 2014“ . Tokom čitavog ...


19. маја 2014.

0 komentara

Saznajte više

Sastanak Nadzornog odbora projekta, Osijek

Predstavnice Regionalne agencije Alma Mons, Milica Vračarić i Ana Lazarević, su o okviru aktivnosti na projektu APP4INNO boravile u Osijeku, 08.05.2014. godine na sastanku Upravnog odbora i svih projektnih partenera. ...


08. маја 2014.

0 komentara

Saznajte više