O nama

logo

Poslovni profil agencije

Regionalna agencija Alma Mons punu deceniju uspesno posluje na srpskom tržištu. Agencija je osnovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću, neprofitnog karaktera.

Strukturu osnivača čini partnerstvo javnog i privatnog sektora odnosno 23 renomirane institucije i organizacije AP Vojvodine.

Agencija je osnovana kao rezultat podrške od strane UNOPS-a, kancelarija UN za projektne usluge u Beogradu, kroz program UNDP (United Nations Development Program) “Grad – Gradu”, opštine Modena i Nemačke agencije za tehničku saradnju GTZ.

Aktivnosti i usluge Agencije su usmerene ka postojećim i potencijalnim preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima u regionu Južne Bačke, kao i lokalnim organima vlasti i javnim institucijama u Regionu. Pored toga, pozitivni efekti aktivnosti Agencije se odražavaju i na ugrožene društvene slojeve, kao i na celokupan privredni prostor Vojvodine.

Osnivači agencije (podnaslov od poslovni profil agencije)

Strukturu osnivača čini partnerstvo javnog i privatnog sektora odnosno 23 renomirane institucije i organizacije AP Vojvodine.

 • Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine – Izvršno veće APV
 • Republika Srbija Nacionalna Služba za zapošljavanje – Filijala Novi Sad
 • Skupština grada Novog Sada
 • Opština Žabalj
 • Opština Bački Petrovac
 • Opština Bečej
 • Opština Bač
 • Opština Titel
 • Univerzitet u Novom Sadu
 • Regionalna privredna komora Novi Sad
 • Holtech Centar dr Branislav Lalović- Novi Sad
 • DDOR Novi Sad a.d.
 • Međuopštinsko udruženje samostalnih privrednika Novi Sad
 • Međuopštinsko udruženje samostalnih privrednika Novog Sada
 • Javno preduzeće „Poslovni prostor“ Novi Sad
 • Javno preduzeće „Urbanizam“ Novi Sad
 • Novosadski Otvoreni Univerzitet Novi Sad
 • Razvojna Banka Vojvodine
 • Vojvođanska Banka NBG Group
 • NLB Banka, Beograd
 • Banca Intesa a.d. Beograd
 • Erste Banka a.d. Novi Sad
 • Centar za preduzeće, preduzetnistvo i menadžment CPPM, Novi Sad

Misija i vizija (podnaslov od poslovni profil agencije)

Misija Agencije je da kreira uslove, mogućnosti i olakšice za potpuno i adekvatno uključivanje MSP i drugih ugroženih društvenih slojeva u Regionu u formalne ekonomske tokove, što će, kroz integralni razvoj lokalnih resursa i mogućnosti i kroz koncentrisane napore lokalnih učesnika, unaprediti održivi privredni razvoj Regiona.