Naša organizacija i kadrovi

Agencija ima devet zaposlenih sa univerzitetskom diplomom i dugogodišnjim radnim iskustvom u oblasti bankarstva i finansija, pravne regulative, spoljnotrgovinskih poslova i međunarodne saradnje. Svi zaposleni govore strane jezike (engleski, italijanski) i služe se računarom.

Aktivnosti Agencije podeljene su u tri sektora:

  • Sektor za teritorijalni razvoj
  • Sektor za podršku poslovanju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva,
  • Sektor za upravljanje projektima. ,

 

U realizaciji svojih aktivnosti Agencija po potrebi angažuje i spoljne saradnike. Krug saradnika Agencije obuhvata više od 30 individualnih i korporativnih konsultanta iz različitih poslovnih oblasti – pravne regulative, marketinga, informacionih tehnologija, računovodstva, poslovnog planiranja, psihologije i dr.

 

Alma Mons je osnivač Asocijacije regionalnih razvojnih agencija Srbije ARRAS – mreže koju čine 11 agencija i centara za razvoj MSPP i društveno ekonomski razvoj u Srbiji.

Alma Mons je član međunarodne mreže razvojnih agencija ILS LEDA sa sedištem u Italiji.