narr

Konkurentnost

U okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2013. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava Program podrške ...


narr

Mentoring

Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća ALMA MONS d.o.o. Novi Sad učestvuje u realizaciji mentoring programa za 100 novoosnovanih i postojećih MSPP u saradnji sa Nacionalnom agencijom za ...


narr

MSPP u ranoj fazi razvoja

U okviru Programa podrške malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama u ranoj fazi razvoja u 2013. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava Program podrške ...


narr

Povratnici u rodna mesta

Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja u okviru implementacije projekta „Program podrške početnicima u biznisu koji su povratnici u svoja rodna mesta“ pozivaju ...


narr

Žensko preduzetništvo

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. ...


narr

02.04.2012. Javni poziv – Mentoring za 50 novoosnovanih i 100 postojećih MSPP

Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća ALMA MONS d.o.o. Novi Sad učestvuje u realizaciji mentoring programa u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj. Cilj projekta Besplatna usluga ...


02. april 2012.

0 komentara

Saznajte više

narr

29.02.2012. Objavljen Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2012. godini

Meru za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2012. godini (u daljem tekstu: Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja ...


29. februar 2012.

0 komentara

Saznajte više

narr

29.02.2012. Objavljen Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti i javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – GAZELE

Meru podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti ( u daljem tekstu Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa ...


29. februar 2012.

0 komentara

Saznajte više

promohotel2012logo

01.03.2012. 27. međunarodni sajam prehrane, pića i opreme za turizam PROMOHOTEL Rovinj 28.-31. mart 2012.

Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća ALMA MONS d.o.o. Novi Sad za velikim zadovoljstvom objavljuje da će zajedno sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu nastupiti na 27. Međunarodnom sajmu ...