Aktuelni projekti

GODANUBIO

GODANUBIO

“Upravljanje cirkularnom bioekonomijom preko participativnih ekosistema u cilju podsticanja ruralno-urbane saradnje ...


CLUSTER CLUB

CLUSTER CLUB

Cilj projekta je da podržava ubrzanje stvaranja i jačanje klastera sistema nautičkog sektora i sektora brodogradnje, sa posebnim osvrtom na mala i srednja preduzeća ...


METRIS PLUS

METRIS PLUS

Jačanje istraživačko-inovacijskog potencijala jadranskog prekograničnog područja putem zajedničkih istraživanja pod vodstvom Centra za istraživanje metala – METRIS ...


COMPCOMP

COMPCOMP

Unapređenje konkurentnosti kompjuterske industrije zasnovane na podsticaju prekograničnog poslovanja ...


EEON

EEON

Uspostavljanjeenergetskog menadžmenta na nivou opština u cilju povećanja energetske efikasnosti ...


ENEFO

ENEFO

Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za primenu mera energetske efikasnosti ...


APP4INNO

APP4INNO

Uspostavljanje i promocija novih pristupa i sredstava za jačanje konkurentnosti primarnog sektora i inovacija u jugoistočnoj Evropi ...