COMPCOMP

Nazad

UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI KOMPJUTERSKE INDUSTRIJE ZASNOVANE NA PODSTICAJU PREKOGRANIČNOG POSLOVANJA

 

Lokacija: Mađarska, Srbija

 

Partneri: Regional Innovation Agency of South Great Plain Association of Public Utility Regionalna inovativna agencija velike južne nizije – Segedin, Univerzitet u Novom Sadu, Vojvođanski klaster informaciono komunikacionih tehnologija – Novi Sad, Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Alma Mons doo. Novi Sad

 

Cilj projekta: da se izgrade nove poslovne veze na međugraničnom regionu koje bi bile zasnovane na istraživanju u oblasti konkurentnosti između članova Vojvođanskog IKT klastera i Klastera inovativnih sofvera iz Segedina.

 

Rezultati projekta:

  • Izrada baze podataka IKT firmi oba regiona koja bi bila postavljena na internet
  • Održavanje treninga na temu zaštite intelektualne svojine, menadžmenta, marketinga i unapređenja poslovanja
  • Održavanje dve radionice za definisanje zajedničke konkurentnosti
  • Održavanje dva događaja po jedan u obe države gde bi se definisali potencijalni partneri ICT firmama regiona kao i kako bi se razvila međusobna saradnja na direktan način

 

Vrednost projekta: 109.948,53 evra

Business generation događaj u Novom Sadu, 1. juna 2012.

U okviru CompComp projekta koji je sufinansiran sredstvima EU iz IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Mađarska, 1. juna 2012. godine su na Ribarskom ostrvu u Novom Sadu održani poslovni susreti mađarskih i srpskih kompanija...


03. новембра 2012.

Saznajte više