EEON

Nazad

Uspostavljanje energetskog menadžmenta na nivou opština u cilju povećanja energetske efikasnosti

Lokacija: Vojvodina

Partneri: Opština Kula, Opština Vrbas,Opština Bačka Palanka, Razvojna agencija opštine Temerin.

Cilj projekta: je jačanje opštinskih kapaciteta kroz uspostavljanje optinskog energetskog menadžmenta i implementaciju mera energetske efikasnosti u cilju doprinosa smanjenja troškova opštinskog budžeta za energiju i zaštitu životne sredine.

Rezultati projekta:

  • Povećanje razvoja svesti lokalnog stanovništva u pogledu energetske efikasnosti
  • Uspostavljanje i obuka opštinskih timova za energetsku efikasnost
  • Uspostavljen IKT sistem za energetski menadžment
  • Unapređen kapacitet lokalnih samouprava ka ugovaranju modela uštede energije

Vrednost projekta: 189.334,00 evra