ENEFO

Nazad

Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za primenu mera energetske efikasnosti

Lokacija: Južno-bački okrug

Partneri: Opština Žabalj, Opština Temerin, Opština Titel, Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Alma Mons doo. Novi Sad.

Cilj projekta: jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za poboljšanje komunalnih usluga i dastimulisanje lokalnog ekonomskog razvoja primenom mera energetske efikasnosti. Specifični cilj projekta je stvaranje uslova za zapošljavanje sistema upravljanja energijom, stimulacija lokalnog ekonomskog razvoja primenom mera energetske efikasnosti, primena mera energetske efikasnosti u javnim objektima i uspostavljanje sistema za uštedu energije uvođenjem modela sistemskog praćenja potrošnje energenata.

Rezultati projekta:

  • Uspostavljene kancelarije energetskog menadžmenta u sve tri opštine
  • Usvojeno znanje iz oblasti energetskog menadžmenta
  • Povećanje razvoja svesti lokalnog stanovništva u pogledu energetske efikasnosti
  • Izrada energetskih bilanasa kritičnih potrošača među javnim objektima
  • Uspostavljanje kontrolnog sistema energetske potrošnje

Vrednost projekta: 209.927,00 evra