25-26. februar 2011. – U prostorijama ISVE-a u Napulju održan je susret italijanskih i srpskih preduzeća

U okviru projekta PRICES koji se bavi programom podrške saradnje italijanskih i srpskih preduzeća, održan je B2B susret preduzeća iz obe zemlje. Pored susreta izmedju preduzeća organizovana je i poseta poljoprivrednom sajmu u Napulju pod nazivom “Agro sud”. Sa italijanske strane bile su prisutne kompanije iz regije Kampanja, dok su sa srpske strane bile prisutne regije iz svih regiona. Po sektorima:

  • Prehrambeni sektor (1)
  • Distribucija, uvoz iz oblasti pojloprivrede (1)
  • Elektromehanika (3)
  • Filtriranje vode (1)
  • Udruženje privrednika (1)
  • Metalski sektor (1)
  • IKT (2)
  • Proizvodnja plastike (1)
  • Prerada aluminijuma(1)
  • Obrada i iskop granita (1)

Ukupno 13 kompanija

Napulj, februar 2011.

 

 

Nema komentara

Dodaj komentar

7 + 4 =