31. jul 2009. – Održan sastanak partnerskog foruma u opštni Apatin

Velikoj sali Skupštine opštine Apatin u četvrtak, 30. jula, održan je zajednički sastanak svih grupa PARTNERSKOG FORUMA.

Na dnevnom redu bilo je razmatranje i usvajanje finalne verzije SWOT analize sa definisanjem dinamičkog i terminskog plana za izradu Strategile lokalnog ekonomskog razvoja opštine Apatin.

Finalnu verziju SWOT analize, sa posebno fokusiranim tekstom njenog sažetka, prezentovali su predstavnici AM EIP-a. SWOT analizom se u savremenom svetu označava alat za upoznavanje situacije u konkretnim slučajevima, kao što su kompanije, ili lokalne zajednice, uz napomenu da je uvek dobro kada se na imaginiranju analize tog tipa angažuje veći broj učesnika iz više različitih službi i sektora.

Sam termin SWOT predstavlja akronim engleskih reči:

S – snaga (eng. strengths), W – slabost (eng. weaknesses), O – prilike (eng. opportunites) i T – pretnje (eng. threats).

Nema komentara

Dodaj komentar

1 + 4 =