DATOURWAY- Transnacionalna strategija za održivi teritorijalni razvoja Podunavlja sa posebnim osvrtom na turizam

LOKACIJA: Region Jugoistočne Evrope

CILJ PROJEKTA: –   uspostavljanje informacionog sistema baziranog na GIS kroz povezivanje i integrisanje nacionalnih, regionalnih i, delom, lokalnih statističkih podataka i rezultata istraživanja kao i dostupnih studija i programa;
–    sprovođenje ciljane nacionalne analize i sinteza i evaluacija rezultata;
–    obrada, analiza i usvajanje integralne strategije za održivi ekološki turizam jugoistočnog koridora Dunava uključivanjem interesnih grupa;
–    relizacija – na participativnoj osnovi – pilot projekata za strateške transnacionalne oblasti kao što je predeo izuzetne lepote Dunavski luk (Mađarska-Slovačka); područje tromeđe koje svoju privrednu revitalizaciju zasnivaju na turizmu (Mađarska-Srbija-Hrvatska), područje povezivanja urbanog i ruralnog turizma (Rumunija-Bugarska), upoređivanje rečnih delti (Rumunija-Italija) i zelene staze na ovoj sekciji dunavskog toka;
–    definisanje liste turističke ponude sa ciljem informisanja međunarodne javnosti o mogućnostima razvoja turizma na Dunavu i ponudi usluga koje mogu da ponude opštine koje se nalaze na obali reke.

VREDNOST: 2.888.952,00 EUR

ULOGA ALMA MONSA: Partner

FINANSIRA: Program Transnacionalne saradnje – Jugoistočna Evropa

PARTNERI: Udruženje Dunavskih naselja, Ministarstvo za nacionalni razvoj i privredu Mađarske, Naučno društvo za prostorni razvoj, Nacionalni Institut za istraživanje i razvoj u turizmu, Ministarstvo regionalnog razvoja i stanovanja, Regionalna agencija za razvoj Samorin, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Udruženje Euroregionalne saradnje Dunav-Sava-Drava Hrvatska, Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeca “Alma Mons” doo, JP Zavod za urbanizam Vojvodine, Turistička organizacija Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za regionalnu i međunarodnu saradnju-Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine.


Nema komentara

Dodaj komentar

3 + 7 =