4. septembar 2009. – Konferencija „Partnerstvo između Univerziteta i kompanija u razvoju programa i treninga“

Predstavnici Regionalne agencije za razvoj MSP „ALMA MONS“ doo Novi Sad su u petak, 04. septembra 2009. godine učestvovali na Konferenciji „Partnerstvo između Univerziteta i kompanija u razvoju programa i treninga“ koju je organizovala UNESCO katedra za studije preduzetništva na Univerzitetu u Novom Sadu.

Konferencija je imala za cilj da predstavi TEMPUS projekat HELP koji se realizuje sa partnerima iz Hrvatske, Mađarske i Rumunije. Projekat želi da ponudi novi pogled na to kako se najbolje mogu pojedinci snadbevati veštinama potrebnim za razvijanje lokalnog biznisa. Putem HELP projekta će se identifikovati veštine koje se traže da bi se što efektivnije radilo na radnom mestu. Cilj je da se razviju novi specijalizovani treninzi koji će se kao pilot projekti ponuditi u regionu. Obzirom da se preduzeća u Srbiji susreću sa mnogim izazovima vezanim za svakodnevnu borbu za tržište i neizvesnom budućnošću, ljudski resursi su jedan od najvećih izazova i ključni faktor koji doprinosi konkurentnosti kompanije. Pronalaženje i zapošljavanje kvalitetnih kadrova, trening, dokvalifikacija, podsticanje inovatinosti, motivacije i timskog rada su najvažniji ciljevi menadžmenta ljudskih resursa u kompanijama. Na drugoj strani, univerziteti i druge obrazovne institucije smisao svog postojanja potvrđuju time što tržištu rada daju kvalifikovane stručnjake koji su potrebni kompanijama. Stoga je na Konferenciji pokrenut dijalog kako univerziteti mogu najbolje da saznaju kakvi su kadrovi potrebni privredi i da li i kako ta privreda ima priliku da utiče na sadržaj obrazovanja..

Na Konferenciji su govorili: prof. Fuada Stanković (šef UNESCO katedre), Maja Sokić (Vojvodina CESS), Jelena MemićNataša Stamenković (Carlsberg Srbija), prof. Vojin Šenk (Predsednik Stručnog veća UNESCO katedre), prof. Refik Šećibović (Beogradska otvorena škola) i drugi. U okviru Konferencije je posećena i Carlsberg Srbija pivara, kompanija koja trenutno ima narazvijeniji sistem upravljanja ljudskim resursima.

Nema komentara

Dodaj komentar

7 + 1 =