25.03.2011. – Potpisan Memorandum o razumevanju u okviru projekta WATERMODE

Predsednik upravnog odbora agencije Alma Mons, gospođa Milica Vračarić potpisala je u Veneciji u ime Alma Monsa Memorandum o razumevanju sa još 14 partnerskih organizacija iz jugoistočne Evrope o formiranju transnacionalne mreže pod nazivom MULTILOG.

Ova mreža će promovisati i jačati kulturu multimodalnog transporta i logistike putem:

 • Podrške i sponzorisanje evropske politike ovih sektora
 • Razmene iskustava i definisanja zajedničkih tema vezanih za logistiku i multimodalnost
 • Inovativnih procesa, strategija, metoda i kompetencije u multimodalnosti i logistici
 • Identifikovanja prilika za saradnju sa međunarodnim telima
 • Promocije mreže među javnim i privatnim logističkim i multimodalnim firmama
 • Promocije različitih oblika saradnje u makro regionu i definisanju zajedničkih strategija
 • Promocije partnerstva radi razmene „know-how“-a i jačanju veza između institucija
 • Privatnog sektora, istraživača i inovacija
 • Transfera i razmene primera dobrih praksi
 • Razvoja i prezentacije projekata na EU tenderima
 • Olakšica ka pristupu vodnom transportu

 

Ovaj Memorandum o razumevanju je inspirisan Evropskom politikom o pomorstvu kao i NAIADES akcionim planom za rečni transport. Memorandum će biti implementiran sa strane svake partnerske institucije WATERMODE projekta.

Nema komentara

Dodaj komentar

8 + 8 =