20. mart 2010. – Info dan za Eko-inovacije

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u saradnji sa Evropskom komisijom organizuje 25. maja 2010. godine Info dan za Eko-inovacije. U okviru info dana predstavnik Izvršne agencije za konkurentnost i inovacije Evropske komisije (EACI) će održati individualne konsultacije sa preduzetnicima koji već imaju projektnu ideju ili pripremljen projekt, kako bi pružio dodatne savete za prijavu na poziv. Kontakt osoba je Zorica Marić, email: zorica.maric@merr.gov.rs, tel: + 381 11 28 55 201.

Nema komentara

Dodaj komentar

4 + 3 =