09.01.2012. Danube Financing Dialogue – Austrija, Beč od 22. do 23.03. 2012.

Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo, sva zainteresovana preduzeća, da će  od 22.03. do 23.03.2012. godine u Beču u okviru Danube Financing Dialogue (Dunavska strategija) biti organizovana Konferencija u okviru koje će se finansijskim institucijama predstaviti projekti za finansiranje, čiji su predlagači mala i srednja preduzeća. Ukupna vrednost projekata bi trebalo da bude između 1 milion i 25 miliona EUR-a, iz oblasti transporta, energetike, kulture, životne sredine, tehnologije, obrazovanja i bezbednosti.

 • direktna korist koju će MSP koje bude učestvovalo na konferenciji imati je direktan kontakt sa potencijalnim budućim finansijerima njegovog projekta i mogućnost pregovaranja o finasiranju svog projekta.  Potrebno je da projekat bude kvalitetan i da u okviru pregovora MSP ubedi finansijske institucije da finansiraju njegov projekat.
 • službeni jezik konferencije je engleski
 • sami učesnici pokrivaju troškove prevoza i boravka u Beču tokom trajanja konferencije, participacija za učešće se ne plaća. Organizatori će prirediti poslovnu večeru i pružiti tehničku podršku oko rezervacije smeštaja I prevoza.
 • fizičko lice može da se prijavi za učešće i da učestvuje na konferenciji
 • više MSP mogu biti predlagači jednog projekta, svakako ne moraju predstavnici svih MSP učestvovati na konferenciji
 • projekti iz svih navedenih oblasti (transport, energija, kultura, životna sredina, tehnologija, obrazovanje i bezbednost) mogu biti finasirani od strane finansijskih institucija koje učestvuju na konferenciji
 • na raspolaganju će biti veliki broj finansijskih intrumenta (loans, guarantees, venture capital investments,microfinance..etc), a za grantove ćemo informaciju imati do kraja perioda za prijavljivanje
 • ukoliko preduzeće nakon dobijanja pozivnice odluči da učestvuje na konferenciji samostalno će popuniti on line prijavu čiji je sastavni deo kratak opis projekta (formulari za prijavljivanje će potencijalnim učesnicima biti dostavljeni u najkraćem mogućem roku, zajedno sa zvaničnom pozivnicom za učešće i formularom za prijavu)
 • MSP, institucije i organizacije mogu biti učesnici konferencije
 • vrednost pojedinačnog projekta trebalo bi da iznosi između 1.000.000,00 i 25.000.000,00 EUR
 • na konferenciji mogu da učestvuju preduzeća iz svih zemalja učesnica u Dunavskoj strategiji.

Ukoliko ste zainteresovani, molimo Vas da nam dostavite predlog projekta iz navedenih oblasti sa kratkim opisom/obrazloženjem i navedenom vrednošću projekta, najkasnije do četvrtka, 19.01.2012. godine do 10 h.

 

Predlozi projekata biće prosleđeni, preko Nacionalne agencije za regionalni razvoj, organizatorima Konferencije.

 

Vaš predlog projekta, možete dostaviti na sledeću mail adresu:
radovan.vlajkovic@almamons.rs
Kontakt osoba: Radovan Vlajković
Telefon:021 427 822

 

Agendu događaja možete preuzeti ovde.

Nema komentara

Dodaj komentar

8 + 9 =