14.03.2012. Centralno-evropski forum za razvoj – CEDEF

Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća ALMA MONS d.o.o Novi Sad sa zadovoljstvom obaveštava da će u okviru Centralno-evropskog foruma za razvoj – CEDEF biti organizovani investicioni skupovi iz sledećih oblasti:

  • oblast solarne energije (april 2012.), i
  • oblast obnovljivih izvora energije (OIE) koji uključuju biomasu, minielektrane,solarnu energiju, komunalni otpad i reciklažu (Novi Sad, 15.05.2012.).

Centralno Evropski Forum za Razvoj (CEDEF) je nezavisna ekspertska organizacija osnovana 2003. godine. Misija CEDEF-a je da podstiče i razvija saradnju između regiona Evrope i promoviše održivi i uravnotežen razvoj širom Centralne i Jugoistične Evrope. CEDEF zastupa i promoviše evropske vrednosti i civilizacijske standarde 21.veka, posebno one primenjive na održivi razvoj.

 

Od 2008. oblast ključnog interesovanja CEDEF-a je energetika i njena fundamentalna uloga u savremenom svetu. Problemi i izazovi vezani za energiju zahtevaju reakciju na regionalnom, evropskom i globalnom nivou. Potražnja za energijom i energetska bezbednost rame uz rame su sa izazovima klimatskih promena. CEDEF radi tako što utiče na politiku, organizuje javne diskusije i debate, organizuje brojne međunarodne događaje i konferencije na visokom nivou. Obrazovanje regulatora, političkih izvršilaca i energetskih mendžera u javnim preduzećima i kompanijama je takođe važan deo CEDEF-ovog posla.

Nema komentara

Dodaj komentar

4 + 1 =