20. April 2012. – Poziv za Business to business (B2B) događaj – Bilateralni sastanci između preduzeća jadranske oblasti – Sajam nautike u Veneciji

Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća ALMA MONS d.o.o. Novi Sad, kao partner na Projektu Cluster Club, ima zadovoljstvo da pozove zainteresovana preduzeća da učestvuju na partnerskom B2B događaju koji će se održati u okviru Međunarodnog sajma nautike, u Parco San Giuliano (Venecija), 20. Aprila 2012.

 

Venecijanski sajam nautike je najvažniji sajam nautičkog sektora u Jadranskoj oblasti. Zbog toga, ovaj sajam predstavlja veoma atraktivan meunarodni događaj za preduzeća koja žele da promovišu svoje proizvode i da pronađu nove poslovne mogućnosti.
Sajam za 2012. godinu će se održati od 13. do 15. i od 20. do 22. Aprila.

 

Business to business događaj
Ovaj događaj ima za cilj da ponudi preduzećima Jadranske oblasti mogućnost da se sretnu sa ostalim preduzećima iz istog sektora, a u cilju prezentacije i otkrivanja novih proizvoda i usluga, istraživanja novih poslovnih mogućnosti, pronalaženja novih potencijalnih klijenata i dobavljača kao i pronalaženja partnera za zajednička ulaganja i inovacione projekte.

 

Ko može da učestvuje
Ovaj događaj je namenjen preduzećima iz nautičkog sektora, kao i dobavljačima proizvoda i usluga.
Na događaju mogu da učestvuju preduzeća iz sledećih zemalja: Italija, Grčka, Hrvatska, Bosna I Hercegovina, Srbija, Albanija.

 

Kako funkcioniše
Preduzeća koja učestvuju će se nalaziti u specijalno formiranoj bazi podataka, preko koje će im biti omogućen pristup profilima ostalih učesnika. Dakle, svako preduzeće će imati mogućnost da odabere više preduzeća koja su atraktivna za njegovo poslovanje i da zakaže sastanke sa njima.
Na osnovu registracionog zahteva, biće razrađena agenda za svako preduzeće. Ova agenda će sadržati raspored sastanaka na business to business događaju, 20. Aprila. Svaki sastanak će trajati oko 20 minuta.

 

Kako se registrovati
Zainteresovana preduzeća su pozvana da popune priloženi obrazac za registraciju (ili na srpskom jeziku ili na engleskom jeziku) do 19. marta, i da ovaj dokument putem mail-a dostave Regionalnoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća ALMA MONS d.o.o. Novi Sad na mail adresu: office@almamons.rs. Nakon toga zainteresovana preduzeća će biti kontaktirana od strane organizatora kako bi se proverio njihov profil i njihova očekivanja. Svako preduzeće će, nakon izvršene promene, dobiti akreditive za pristup bazi podataka sa profilima svih preduzeća kojima je moguće uputiti zahteve za sastanak (od 21. marta do 7. aprila).

 

Učešće na događaju je besplatno
Pored toga, preduzeća koja učestvuju imaće koristi od sledećih usluga:

  • Besplatan ulaz na Sajam nautike:
  • Besplatan ručak i kafe pauza:
  • Besplatan smeštaj i transport
  • Besplatna registracija u zvaničnom katalogu događaja;
  • Mogućnost iznajmljivanja izlagačkog štanda po specijalnim uslovima (za više informacija o ovoj mogućnosti, molimo Vas kontaktirajte commerciale@expovenice.it telefon: +39 041 533 4850)

 

Za ostale informacije molimo Vas kontaktirajte:
Radovan Vlajković
Telefon: 021 427 822
e-mail: radovan.vlajkovic@almamons.rs

 

Obrasci za registraciju:
1. Registration form
2. Obrazac za registraciju

Nema komentara

Dodaj komentar

3 + 8 =