smacc-logo

Strateško partnerstvo projekta SMACC

Strateško partnerstvo projekta SMACC, koji se finansira u okviru Erasmus plus programa, će se fokusirati na uvođenje koncepta obuke za trenere „Pametan Grad“ sa ciljem da uvede ovaj koncept na ...


06. novembar 2015.

0 komentara

Saznajte više

narr

MENTORING 2015. – JAVNI POZIV

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ objavljuje JAVNI POZIV MENTORING ZA 100 NOVOOSNOVANIH I POSTOJEĆIH MSPP I KLASTERE Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj ...


21. april 2015.

0 komentara

Saznajte više

narr

Konkurs

KONKURS GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta Konkurs za izdavanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za montažne silose Konkurs za ...


29. januar 2015.

0 komentara

Saznajte više

narr

„Dobar dan domaćine“

Predstavnici Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća ALMA MONS, kao jedan od izlagača i učesnika, prisustvovali su naučno stručnom savetovanju pod nazivom „Dobar dan domaćine“, održanom 22. januara 2015. godine na Poljoprivrednom fakultetu...


22. januar 2015.

0 komentara

Saznajte više

narr

Nagrade i priznanja ženama ratarima

Dana 16. januara, na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, održana je svečanost na kojoj je pet uspešnih žena poljoprivrednica, koje se bave ratarskom proizvodnjom na svojim gazdinstvima, primilo specijalna priznanja za uspeh u ovom poslu...


16. januar 2015.

0 komentara

Saznajte više

narr

Saradnja Vojvodine i provincije iz Južnoafričke Republike

Predstavnici Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Alma Mons, kao partner u realizaciji projekta "Afrika: SAZM - BIPOM Agro- industrijski inkubator"...


08. decembar 2014.

0 komentara

Saznajte više

narr

Mentoring za bolje poslovanje

Nacionalna agencija za regionalni razvoj poziva mala i srednja preduzeća i preduzetnike da se prijave za besplatnu podršku u vidu mentoringa, koji podrazumeva sveobuhvatnu podršku preduzećima koja se nalaze u ...


narr

Javni poziv u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Ministarstvo finansija i privrede pozvalo je danas mala preduzeća, preduzetnike i zadruge da se prijave za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. ...


narr

Inovativni klasteri

U okviru Programa podrške razvoju inovativnih klastera u 2013.godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava inovativnim klasterima Program podrške razvoju inovativnih klastera (dalje:Program) sprovodi ...