MSPP

Mentoring za bolje poslovanje

Nacionalna agencija za regionalni razvoj poziva mala i srednja preduzeća i preduzetnike da se prijave za besplatnu podršku u vidu mentoringa, koji podrazumeva sveobuhvatnu podršku preduzećima koja se nalaze u ...


26. марта 2014.

0 komentara

Saznajte više

Javni poziv u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Ministarstvo finansija i privrede pozvalo je danas mala preduzeća, preduzetnike i zadruge da se prijave za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. ...


19. јуна 2013.

0 komentara

Saznajte više

Žensko preduzetništvo

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. ...


05. јуна 2013.

0 komentara

Saznajte više

Povratnici u rodna mesta

Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja u okviru implementacije projekta „Program podrške početnicima u biznisu koji su povratnici u svoja rodna mesta“ pozivaju ...


05. јуна 2013.

0 komentara

Saznajte više

MSPP u ranoj fazi razvoja

U okviru Programa podrške malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama u ranoj fazi razvoja u 2013. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava Program podrške ...


05. јуна 2013.

0 komentara

Saznajte više

Mentoring

Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća ALMA MONS d.o.o. Novi Sad učestvuje u realizaciji mentoring programa za 100 novoosnovanih i postojećih MSPP u saradnji sa Nacionalnom agencijom za ...


05. јуна 2013.

0 komentara

Saznajte više

Konkurentnost

U okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2013. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava Program podrške ...


05. јуна 2013.

0 komentara

Saznajte više