Naše usluge

1. Nefinansijske usluge za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo:

Organizacija široke lepeze usluga direktne podrške malim i srednjim preduzećima kao i budućim preduzetnicima u cilju lakšeg uključivanja u formalne ekonomske tokove :

 • informacije
 • konsultacije
 • obuke (mala i srednja preduzeća, start –up, ugrožene društvene grupe)
 • obuke za buduće preduzetnike
 • tematske obuke
 • mentoring
 • izrada biznis planova

Rezultati: (podnaslov Nefinansijske usluge za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo)

 • Informativne i konsultantske usluge za 1500 klijenata
 • urađeno 88 poslovnih planova i studija izvodljivosti
 • ukupni iznos odobrenih kreditnih zahteva od preko 7 mil. EUR
 • organizovano 80 obuka za 1224 učesnika

2. Finansijske usluge za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo:

Garancijski fond „Grad gradu” za Južnobački okrug

Pružanje stručnih usluga NLB Continental banke, UNOPS/UNDP i agencije Alma Mons u postupku osnivanja i organizacije Garancijskog fonda Južnobačkog okruga i tehničke podrške (informacije, konsultacije i revizije poslovnog plana) klijentima Fonda (malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, poljoprivrednicima, početnicima u poslovanju i drugim ugroženim grupama kao što su : izbeglice, osobe sa trajnim invaliditetom, nacionalne manjine, žene preduzetnice)

Rezultati:

 • odobrenih kreditnih zahteva u vrednosti od 466.000 EUR
 • Otvorena 92 radna mesta

Obezbeđivanje pristupa finansijskim izvorima

Garancijski fond Vojvodine „Projekat žensko preduzetništvo”(nagrada Saveta Evrope) (podnaslov)

 • Obezbeđenje tehničke podrške u vidu revizije poslovnih planova klijenata

Rezultati

 • 198 revidiranih poslovnih planova
 • odobreno kreditnih zahteva u vrednosti od 145 miliona dinara (cca. 1,6 mil.EUR)

Krediti za početnike (preko Republičke agencije za sektor malih i srednjih preduzeća) (podnaslov)

 • Obezbeđenje tehničke podrške (informacije, konsultacije i revizija poslovnih planova) klijentima

Rezultati:

 • realizovana tehnička podrška za 191 kreditni zahtev
 • odobreno kreditnih zahteva u vrednosti od 153 miliona dinara (cca. 1,6 mil.EUR)

Bespovratna sredstva/krediti za mala i srednja preduzeća (preko Republičke agencije za sektor malih i srednjih preduzeća)

Obezbeđenje tehničke podrške (informacije, konsultacije, pomoć u pripremi dokumentacije za prijavu) klijentima

Rezultati:

 • pružene usluge tehničke podrške za 196 zahteva
 • odobreno kreditnih zahteva u vrednosti od 6,2 miliona dinara (cca. 67.000,-EUR)

Unapređenje poslovne klime za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

Instrumenti podrške poslovanju (podnaslov)

 • „One stop shop“ (Jedinstveni šalter za proizvodne usluge)
 • Tehnička podrška osnivanju jedinstvenog šaltera za proizvodne usluge namenjen investitorima u opštini Bečej
 • Klasterske inicijative
 • Podrška malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu sa ciljem povećanja kompetitivnosti udruživanjem preduzeća (klasteri)
 • klaster proizvođača poljoprivrednih mašina
 • klaster banja
 • klaster agroturizma i organske proizvodnje
 • klaster ICT

Publikacije (poslovni vodič, sektorske studije izvodljivosti)

Izrada i objavljivanje brošura/vodiča čiji cilj je pružanje informacija i saznanja klijentima o osnovama poslovnog upravljanja:

 • Osnivanje i registrovanje radnji i preduzeća (izdanje 2003)
 • Poslovanje sa bankama (izdanje 2003)
 • Poslovno planiranje (izdanje 2003)
 • Katalog poslovnih ideja (izdanje 2004)
 • Vodič za započinjanje posla (izdanje 2006)
 • Vodič za započinjanje posla (izdanje 2008)
 • VOSZ vodič za vojvođanske preduzetnike
 • Promotivne aktivnosti

Događaji (konferencije, okrugli stolovi..)

Organizacija različitih događaja sa ciljem promocije programa, projekata i instrumenata za podršku preduzetništvu

Rezultati:

 • organizovano 79 različitih događaja kojima je prisustvovalo preko 1300 učesnika

Učešće na sajmovima

Organizovanje štanda za učešće na sajmovima u Srbiji:

 • sajam investicija “INVESTEXPO ‘06” u novembru 2006 godine
 • (zajednički štand opština Južnobačkog okruga i italijanskih partnera INePS projekta)
 • sajam investicija “INVESTEXPO ‘07” (zajednički štand opština Južnobačkog okruga i italijanskih partnera INePS projekta)
 • sajam preduzetništva “BIZNIS BAZA ‘06”,(zajednički štand sa opštinama Južnobačkog okruga)
 • sajam preduzetništva “BIZNIS BAZA ‘07”,(zajednički štand “Žensko preduzetništvo”-promocija inicijative ženskog preduzetništva)
 • sajam preduzetništva “BIZNIS BAZA ‘08”,(zajednički štand sa klasterima i klasterskim inicijativama APV)

Međunarodni kontakti

Regionalna agencija za razvoj MSP „Alma Mons“ sarađuje sa više od 40 međunarodnih institucija i programa u Srbiji i inostranstvu i u različite oblike saradnje u oblasti društveno-ekonomskog razvoja uključuje najvažnije predstavnike javnog i privatnog sektora Regiona.