O nama

Poslovni profil agencije

Regionalna agencija Alma Mons punu deceniju uspesno posluje na srpskom tržištu. Agencija je osnovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću, neprofitnog karaktera.

Strukturu osnivača čini partnerstvo javnog i privatnog sektora odnosno 23 renomirane institucije i organizacije AP Vojvodine.

Agencija je osnovana kao rezultat podrške od strane UNOPS-a, kancelarija UN za projektne usluge u Beogradu, kroz program UNDP (United Nations Development Program) “Grad – Gradu”, opštine Modena i Nemačke agencije za tehničku saradnju GTZ.

Aktivnosti i usluge Agencije su usmerene ka postojećim i potencijalnim preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima u regionu Južne Bačke, kao i lokalnim organima vlasti i javnim institucijama u Regionu. Pored toga, pozitivni efekti aktivnosti Agencije se odražavaju i na ugrožene društvene slojeve, kao i na celokupan privredni prostor Vojvodine.

Osnivači agencije (podnaslov od poslovni profil agencije)

Strukturu osnivača čini partnerstvo javnog i privatnog sektora odnosno 23 renomirane institucije i organizacije AP Vojvodine.

 • Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine – Izvršno veće APV
 • Republika Srbija Nacionalna Služba za zapošljavanje – Filijala Novi Sad
 • Skupština grada Novog Sada
 • Opština Žabalj
 • Opština Bački Petrovac
 • Opština Bečej
 • Opština Bač
 • Opština Titel
 • Univerzitet u Novom Sadu
 • Regionalna privredna komora Novi Sad
 • Holtech Centar dr Branislav Lalović- Novi Sad
 • DDOR Novi Sad a.d.
 • Međuopštinsko udruženje samostalnih privrednika Novi Sad
 • Međuopštinsko udruženje samostalnih privrednika Novog Sada
 • Javno preduzeće „Poslovni prostor“ Novi Sad
 • Javno preduzeće „Urbanizam“ Novi Sad
 • Novosadski Otvoreni Univerzitet Novi Sad
 • Razvojna Banka Vojvodine
 • Vojvođanska Banka NBG Group
 • NLB Banka, Beograd
 • Banca Intesa a.d. Beograd
 • Erste Banka a.d. Novi Sad
 • Centar za preduzeće, preduzetnistvo i menadžment CPPM, Novi Sad

Misija i vizija (podnaslov od poslovni profil agencije)

Misija Agencije je da kreira uslove, mogućnosti i olakšice za potpuno i adekvatno uključivanje MSP i drugih ugroženih društvenih slojeva u Regionu u formalne ekonomske tokove, što će, kroz integralni razvoj lokalnih resursa i mogućnosti i kroz koncentrisane napore lokalnih učesnika, unaprediti održivi privredni razvoj Regiona.