Korisnici i klijenti

Aktivnosti i usluge Agencije su usmerene ka postojećim i potencijalnim preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima u regionu Južne Bačke, kao i lokalnim organima vlasti i javnim institucijama u Regionu. Pored toga, pozitivni efekti aktivnosti Agencije se odražavaju i na ugrožene društvene slojeve, kao i na celokupan privredni prostor Vojvodine