Realizovani projekti

WATERMODE

WATERMODE

Cilj projekta je da podržava ubrzanje stvaranja i jačanje klastera sistema nautičkog sektora i sektora brodogradnje, sa posebnim osvrtom na mala i srednja preduzeća ...


DATOURWAY

DATOURWAY

Projekat ima za cilj da doprinese održivom teritorijalnom razvoju Dunavske oblasti i zajedničkom strateškom interesu u oblasti razvoja turizma,fokusirajući se uglavnom na seoska područja, od izrade niza međusobno dogovorenih strategija turizma i sprovodjenja različitih pilot projekata prilagođenih posebnim oblastima. ...


Intec_reg

Intec_reg

Opšti cilj projekta je podsticanje međunarodne integracije i saradnje pronalaženjem operativnih modela i sredstava radi projektovanja i implementacije procesa u okviru lokalnog ekonomskog razvoja ...


ACInD

ACInD

Cilj projekta je da se da doprinos realizaciji ciljeva koji su identifikovani u Lisabonskoj strategiji EU, a odnose se na podsticanje industrijskog razvoja na teritorijama koje su obuhvaćene projektom ...


Vojvodina Transition Centre

Vojvodina Transition Centre

Opšti cilj projekta je doprinos integrisanom socio-ekonomskom razvoju Pokrajine Vojvodine kroz izgradnju efektivnih teritorijalnih partnerstava između relevantnih teritorijalnih interesnih grupa kao i kroz izgradnju infrastrukturnih kapaciteta koji pružaju usluge malim i srednjim preduzećima u cilju povećanja broja novih biznisa, podržavanja efikasnosti postojećih preduzeća, pojačavanja društvene kohezije i integracije ranjivih i socijalno ugroženih grupa, bez izazivanja negativnog uticaja na životnu sredinu ...


Wine tours

Wine tours

Unapređenje atraktivnosti turističkih / teritornih resursa u oblastima u kojia se proizvodu vino. Formiranje inovativnih i održivih, zasnovanih na lokalnoj baštini, pristupa na uključenim partnerima ...


PRICES

PRICES

Projekat ima za cilj dadoprinese porastu ekonomske saradnje izmedju lokalnih sistema, italijanskih proizvodnih sektora, i onih iz jugoistočne Evrope, kroz integraciju proizvodnih procesa, a putem razmene proizvoda i usluga između preduzeća, kao i pružanjem podrške stvaranju mogućih zajedničkih ulaganja ...