MSPP u ranoj fazi razvoja

U okviru Programa podrške malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama u ranoj fazi razvoja u 2013. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava Program podrške malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama u ranoj fazi razvoja (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Opšti cilj Programa je povećanje stepena održivosti i jačanje konkurentnosti malih preduzeća i preduzetnika koji se nalaze u početnoj fazi poslovanja i posluju na područjy koje zaostaje u razvoju ovog sektora u odnosu na druge delove Srbije, kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

 1. istraživanje tržišta;
 2. izradu vizuelnog identiteta proizvoda i usluga (veb sajt, dizajn logotipa);
 3. novi dizajn proizvoda i ambalaže;
 4. izradu poslovnih planova i projekata;
 5. uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
 6. edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;
 7. usluge mentoringa;
 8. troškove priključenja privrednih subjekata na infrastrukturne sisteme (priključak za vodu, priključak za struju, priključak za gas);
 9. troškove adaptacije prostora u funkciji obezbeđenja dozvole za obavljanje delatnosti.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala preduzeća, preduzetnici i zadruge, koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
 • da su upisani u registar Agencije za privredne registre u periodu od 01. januara 2010. godine do 31. decembra 2012. godine;
 • da su u decembru 2012. godine imali najmanje dva zaposlena na neodređeno vreme;
 • da uspešno posluju vremenski period do objavljivanja javnog poziva, ne uzimajući u obzir prvu godinu poslovanja;
 • da nisu u postupku likvidacije ili stečaja;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da imaju sedište na području koje zaostaje u razvoju sektora malih preduzeća i preduzetnika u odnosu na druge delove Srbije, odnosno na području gradova i opština: Jablaničkog okruga (Leskovac, Bojnik, Lebane, Medveđa, Vlasotince, Crna Trava), Pirotskog okruga (Pirot, Bela Palanka, Babušnica, Dimitrovgrad), Pčinjskog okruga (Vranje, Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Bujanovac, Preševo), Borskog okruga (Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin), Zaječarskog okruga (Zaječar, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja), Topličkog okruga (Prokuplje, Blace, Kuršumlija, Žitorađa), Raškog okruga (Kraljevo, Novi Pazar, Tutin, Raška, Vrnjačka Banja), Rasinskog okruga (Kruševac, Varvarin, Trstenik, Ćićevac, Aleksandrovac, Brus), Srednjebanatskog okruga (Zrenjanin, Novi Bečej, Nova Crnja, Žitište, Sečanj), Severnobanatskog okruga (Kanjiža, Senta, Ada, Čoka, Novi Kneževac i Kikinda);
 • da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva Nacionalne agencije i drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 350.000,00 dinara. Agencija će na osnovu ugovora sa preduzećem/preduzetnikom/zadrugom refundirati iznos do 75% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 12.150.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju malim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11 i 91/12).

Rok za podnošenje prijava je 24. jun 2013. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za Beogradski region.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-364; 019/445-311, 019/445-312, 011/2060-810; 011/2060-807 i 011/2060-827.

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji, odnosno agenciji koja je ugovorom angažovana za realizaciju programa:

Kokursna dokumentacija:

1. Program podrške malim preduzećima i preduzetnicima u ranoj fazi za 2013. godinu
2. Spisak sertifikovanih konsultanata i registrovanih konsultantskih kuća
3. Uputstvo za sprovođenje programa
4. Obrazac 1 – Prijava
5. Obrazac 2 – Izjava
6. Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti
7. Obrazac 4 – Zahtev za isplatu sredstava
8. Obrazac 5 – Finansijski identifikacioni list

Nema komentara

Dodaj komentar

7 + 3 =