Javni poziv u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Ministarstvo finansija i privrede pozvalo je danas mala preduzeća, preduzetnike i zadruge da se prijave za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini.

Ministarstvo finansija i privrede će radi povećanja konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenja njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranja novih radnih mesta kroz investicije u opremu, sufinansirati nabavku sledeće opreme:

  1. nove proizvodne opreme i/ili mašina;
  2. polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od pet godine;
  3. novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobra koja će se iskoristiti kako bi se stavile u pogon neiskorišćene mašine i oprema koje proizvode razmenjiva dobra.

Program sprovodi Ministarstvo finansija i privrede u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i odabranim poslovnim bankama: Societe Generale, Raiffeisen bank i ProCredit bank.
Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 100 miliona dinara, a pravo na sufinansiranje iznosi do 25% od vrednosti investicije. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 250.000 dinara, niti veći od 2.500.000 dinara. Učešće privrednih subjekata iznosi 5% od ukupne vrednosti opreme, dok se ostatak obezbeđuje iz kredita izabranih poslovnih banaka.
Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.
Prijave za dodelu bespovratnih sredstava, zajedno sa ostalom dokumentacijom i zahtevom za kredit, predaju se u jednoj od banaka koje učestvuju u realizaciji ovog programa.
Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme, Uputstvo za sprovođenje Programa i kompletna propratna dokumentacija za učešće u Javnom pozivu može se preuzeti na internet stranicama:

Javni poziv.doc
Program podrske malim preduzecima za nabavku opreme.doc
Uputstvo za sprovodjenje Programa za opremu.doc
Informacija.doc

Konkursna dokumentacija:
1. Obrazac br.1 – prijavni formular
2. Obrazac br.2 – Saglasnost sa uslovima iz Programa

Nema komentara

Dodaj komentar

5 + 1 =