APP4INNO „Takmičenje ideja“

U okviru projekta APP4INNO iz programa Jugoistočne Evrope i aktivnosti, „Uspostavljanje stalne transnacionalna platforme za konkurentnosti primarnog sektora“ objavljen je konkurs „Takmičenje ideja“ za izbor inovativnih predloga projekta i podršku njihovoj implementaciji. Zainteresovana preduzeća mogu podneti predlog projekta i u skladu sa pravilima takmičenja, a najbolje inovativne ideje će biti izabrane i nagrađene besplatnom tehničkom podrškom koju će realizovati kvalifikovani stručnjaci. Sva neophodna dokumentacija (prijavni obrazac, uputstva za popunjavanje i uslovi konkursa) se nalazi na web sajtu projekta www.app4inno.com

Start up seminar

APP4INNO – Takmičenje ideja – Obrazac za prijavu
APP4INNO – Takmičenje ideja – Priručnik za popunjavanje obrasca
APP4INNO – Takmičenje ideja – Smernice za popunjavanje obrasca

Nema komentara

Dodaj komentar

9 + 2 =