Info-dan povodom konkursa „Takmičenje ideja“

U okviru projekta APP4INNO iz programa Jugoistočne Evrope i aktivnosti, „Uspostavljanje stalne transnacionalna platforme za konkurentnosti primarnog sektora“ objavljen je konkurs „Takmičenje ideja“ za izbor inovativnih predloga projekta i podršku njihovoj implementaciji. Zainteresovana preduzeća mogu podneti predlog projekta i u skladu sa pravilima takmičenja, a najbolje inovativne ideje će biti izabrane i nagrađene besplatnom tehničkom podrškom koju će realizovati kvalifikovani stručnjaci. Sva neophodna dokumentacija (prijavni obrazac, uputstva za popunjavanje i uslovi konkursa) se nalazi na web sajtu projekta www.app4inno.com

Cilj seminara

Nema komentara

Dodaj komentar

9 + 1 =