3.-6.4.2013. Sastanak članova projektnog tima u Klužu, Rumunija

Predstavnice Alma Monsa, Milica Vračarić i Ana Muškinja, su o okviru projekta APP4INNO boravile u Klužu od 03.04. do 06.04.2013. godine. U Privrednoj i industrijskoj Komori Kluž, održan je sastanak sa članovima projektnog tima. Na sastanku projektnog tima bilo je reči o završenim radnim paketima i rezultatima istih, kao i o radnim paketima i aktivnostima koje treba da se sprovedu u narednom izveštajnom periodu.

Rezultat sastanka: Veneto agricoltura, projektni partner zadužen za radni paket 3 (WP3), je predstavio rezultat tog radnog paketa – Operativna uputstva za usvajanje razvojnih pristupa u poljoprivredi. Dokument je poslat na usvajanje od strane svih WP3 menadžera.

U okviru radnog paketa 4 (WP4), projektni partner Politehnico di Milano, je predstavio radni paket kao i aktivnosti koje će se sprovoditi. Održan je trening za WP4 i objašnjen je princip rada. Platforma koja će se koristiti je WEBINAR – aplikacija koja omogućava prisustvo predavanjima mentora iz različitih oblasti. Takođe, predstavljen je Intranet koji će se koristiti za komunikaciju između članova projektnog tima.

Radni paket 5 (WP5) su predstavili projektni partneri CIHEAM i CCIDRAMA, i zakazan je okvirni termin za sledeći sastanak u Grčkoj za septembar 2013.

Projektni partneri su razgovarali i o izveštavanju prvog realizovanog perioda, rezultatima i planiranim vrednostima, i o poštovanju rokova kako bi se projekat nesmetano sprovodio.


Nema komentara

Dodaj komentar

3 + 5 =