Sastanak Nadzornog odbora projekta, Osijek

Predstavnice Regionalne agencije Alma Mons, Milica Vračarić i Ana Lazarević, su o okviru aktivnosti na projektu APP4INNO boravile u Osijeku, 08.05.2014. godine na sastanku Upravnog odbora i svih projektnih partenera.

Cilj sastanka bila je diskusija o novim aktivnostima u okviru pilot projekata (realizacija aktivnosti, problemi na koje se nailazi prilikom realizacije), organizacija transnacionalnih naučnih poseta i seminara u datim oblastima.

Vodeći partner Veneto Agicoultura, predstavio je predstojeće planirane aktivnosti na projektu i fokusirao se na aktuelne radne pakete WP2, WP4 i WP6. Nakon uvodnog dela usledile su prezentacije partnera, i to: CONSVIPO Italija, (Starter Padova), STRIA Mađarska, CCIDRAMA Grčka, CPO Hrvatska, koji su predstavili radne pakete na kojima su bili direktno ili indirektno uključeni, koji su u završnoj fazi realizacije, a izneti su i rezultati već realizovanih projektnih aktivnosti po radnim paketima.

Kroz dalji tok sastanka vođena je diskusija u vezi projektovanja, realociranja i potrošnje budžeta, kao i praćenja aktivnosti svakog partnera ponaosob, prema budžetu samog projekta.

Pored sastanka projektnih partnera, održan je i sastanak Upravnog odbora, na kome su predstavnici Upravnog odbora polemisali o aktuelnim problemima i predstojećim aktivnostima na projektu.

Nakon zvaničnog dela sastanka, usledilo je zajedničko druženje svih partnera na projektu.

Nema komentara

Dodaj komentar

7 + 8 =