U Novom Sadu je održan skup o značaju inovacija u poljoprivredi za povećanje konkurentnosti malih proizvođača na tržištu

„Vojvodina ima veliki potencijal u agrobiznisu i zbog toga koristimo sve instrumente koju su nam na raspolaganju da budemo lideri u ovome delu Evrope u oblasti poljoprivrede i prerađivačke proizvodnje. Za ostvarenje tog cilja, veoma je važna izgradnja kapaciteta, ljudskih i institucionalnih, kao i podrška inovacijama u poljoprivredi“, kazao je vršilac funkcije pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Branislav Bugarski na konferenciji organizovanoj u okviru međuregionalnog projekta „Uspostavljanje i promovisanje novih pristupa i alata za jačanje konkurentnosti i inovacija primarnog sektora jugoistočne Evrope“ (APP4INNO).

Reč je o projektu finansiranom u okviru Programa transnacionalne saradnje jugoistočne Evrope, koji realizuje 15 partnera iz Italije, Mađarske, Bugarske, Grčke, Rumunije, Srbije, Albanije, Hrvatske i Ukrajine. Nosilac projekta je Regionalna agencija za poljoprivredu, šumarstvo i poljoprivredno-prehrambeni sektor (Veneto Agricoltutra) iz Italije, a partneri iz Srbije su Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Alma Mons i Institut za prehrambene tehnologije FINS.

Kako je istaknuto, cilj projekta je da se stvori transnacionalna mreža između malih i srednjih preduzeća koja imaju sposobnost za inovacije. U okviru projekta uspostavljen je sistem podrške za iskorišćavanje inovativnih potencijala malih i srednjih poljoprivrednih preduzeća u regijama jugoistočne Evrope, stvarajući okvir za mala i srednja preduzeća da pristupe inovacijama, transferu tehnologija i saradnji, radi povećanja konkurentnosti na međunarodnom tržištu.

Prema rečima Milice Vračarić, direktorke Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Alma Mons, partneri na projektu kreirali su platformu koja će služiti kao model za prenos znanja malim proizvođačima, koji zbog male poslovne strukture ne mogu da uđu u utakmicu sa velikim poljoprivrednim dobrima.

„Za njih je rešenje da sarađuju sa drugim proizvođačima, da prave kooperative ili klastere, da budu veoma inovativni i da time dodaju vrednost svojim proizvodima“, kazala je Milica Vračarić istakavši da su inovacije u poljoprivredi siguran put ka povećanju konkurentnosti malih proizvođača na tržištu.

Vršilac funkcije pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Branislav Bugarski dodao je da se na ovom projektu vide i dve važne komponente u radu Pokrajinske vlade, a to su razvoj poljoprivrede i inovacija u poljoprivredi, kao i međuregionalna saradnja.

„Pokrajinska administracija podržava programe koji malim gazdinstvima omogućavaju da postanu konkurentni u teškoj tržišnoj utakmici, a uvođenje inovacija u proizvodnju i preradu proizvoda jeste jedan od načina da se to postigne“, kazao je Branislav Bugarski.

Korisnici projekta „Uspostavljanje i promovisanje novih pristupa i alata za jačanje konkurentnosti i inovacija primarnog sektora jugoistočne Evrope“ (APP4INNO) su mala i srednja preduzeća iz poljoprivrednog i prehrambenog sektora, istraživačka tela u poljoprivrednom sektoru, poljoprivredne zadruge i krajnji potrošači.

Nema komentara

Dodaj komentar

10 + 3 =