EASYCONNECTING

EASYCONNECTING projekat je razvijen sa specifičnim ciljevima jačanja aktivnosti saradnje preko IPA fondova, u cilju nalaženja zajedničkih rešenja za izazove unapređenja teretne saobraćajne infrastrukture i usluga.

Partneri:

 • Veneto Region
 • Luka Krf
 • Abruco Region
 • Luka Venecija
 • Luka Ravena
 • Privredna komora industrije zanatstva i poljoprivrede Campobasso
 • FINEST
 • Regija Emilija-Romanja, Institut za transport i logistiku
 • Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Alma Mons
 • Privredna komora Srbije
 • Dubrovačko-neretvanska županija
 • Luka Levante
 • Primorska gopodarska zbornica Kopar
 • Region Marke
 • Italijansko ministarstvo infrastrukture i transporta – Obalska straža
 • Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Crna Gora
 • Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo

Cilj projekta:

Projekat ima za cilj ispunjavanje i sprovođenje na terenu nove evropske saobraćajne politike i preporuke (TEN-T smernice, 2011 Bela knjiga o saobraćaju) za glavni teretni transportni koridor i njegovo efikasno upravljanje, uključujući sve ključne aktere, davajući na značaju ulozi luka i logističkih platformi prema boljoj efikasnosti, bezbednosti i zaštiti životne sredine.
Štaviše, EASYCONNECTING može biti eksperimentalno sredstvo za podršku novim Jadranskim i Jonskim makroregionima stimulacijom diskusije i davanjem preporuke o ključnim transportnim i logističkim prioritetima koji treba da se nastave u narednom programskom periodu.
Projekat nastoji da uključi u partnerstvo sve zemlje jadranskog regiona prekograničnog programa IPA kako bi se obezbedilo širenje rezultata projekta. Partneri, predvođeni Veneto regionom, imaju veoma različite prirode i uloge i predstavljaju akademski svet, javni i privatni sektor, donose vrlo specifične sposobnosti i znanja u okviru konzorcijuma koji formira 17 partneri iz 7 različitih zemalja (Italija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina i Grčka). Pored toga, projekat uključuje kao saradnike 9 partnera iz 3 zemlje.
U smislu aktivnosti, projekat je podeljen u 7 radnih paketa (WP) koji su kreirani tako da pronađu nova i inovativna rešenja za rešavanje ključnih izazova kao što su bolje ekološke performanse, efikasne i brze usluge prevoza, kvalifikovaniji i veštiji operateri i povezanija i funkcionalnija transportna mreža.

1. WP1-Menadžment i koordinacija
On predstavlja efikasno i nesmetano upravljanje aktivnostima sprovođenja projekta. Projekat gde su svi partneri uključeni i kojim koordinira region Veneto.

2. WP2 – Komunikacija i širenje informacija
To je radni paket posvećen komunikaciji i širenju informacija o ciljevima, izazovima i rezultatima projekta, gde su svi partneri zamoljeni da daju svoj doprinos – koordinisano od strane vodećeg korisnika.

3. WP3 – Kapitalizacija i održivost
To je radni paket čiji je cilj kapitalizacija prethodnih iskustava partnera u cilju planiranja dugotrajno održivih rezultata projekta. Alma Mons je zadužen za vođenje ovog radnog paketa.

4. WP4 – Unapređenje i integracija multimodalnog teretnog transporta – rešenja u oblasti IPA fondova
Ovaj radni paket je uglavnom fokusiran na analizu i razvoj zajedničkih odgovora na poboljšanju multimodalnog teretnog saobraćaja rešenjima zasnovanim na studijama, istraživanjima i analizama o uskim grlima i potrebama IPA područja.

5. WP5 – Izgradnja kapaciteta i unapređenje kompetencija
Ovaj radni paket predvodi Privredna komora Srbije i ima za cilj unapređenje znanja i veština u okviru IPA oblasti javnih i privatnih operatera.

6. WP6 – Podsticanje i unapređenje info standarda luka
Ovaj veoma tehnički radni paket koordinira Venecijanska luka i želi da uskladi svoj rad zasnovana na zajedničkim ICT tehnologijama u cilju poboljšanja i ubrzavanja sigurnosti, bezbednosti i mobilnosti tereta između luka.

7. WP7 – Pilot projekat za razvoj intermodalnog centra u PAO oblasti
Finest će se pobrinuti za upravljanje ovim radanim paketom predlažući neke konkretne pilot inicijative sa ciljem da se razviju intermodalne logističke platforme. Par konkretnih pilot projekata biće razvijeno i testirano.

Nema komentara

Dodaj komentar

1 + 9 =