Javna rasprava – Donji Milanovac

Javna rasprava o Strategiji vodnog saobraćaja Republike Srbije započeta je 02.09.2014 god. u Donjem Milanovcu. Pored tima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na čelu sa pomoćnikom ministra za vodni saobraćaj Leposavom Sojić, raspravi su prisustvovali i direktori Uprave za ispitivanje sposobnosti brodova i Direkcije za vodne puteve, i predstavnici Agencije za upravljanje lukama i Lučkih kapetanija Veliko Gradište, Kladovo i Prahovo.

Pored njih učešće u raspravi uzeli su i predstavnici Udruženja brodskih kapetana Republike Srbije, Luke Prahovo, brodogradilišta Kladovo, predstavnik proizvođača plovila za rekreaciju, rečnih brodarstava donjeg Podunavlja, kao i predstavnici opština Kovin i Pančevo.

Predlog strategije je dobro prihvaćen među zainteresovanim stranama i nije bilo suštinskih primedbi, ali se pojavilo nekoliko konstruktivnih predloga za njeno dalje poboljšanje. Takođe je iznet veliki broj primedbi na kvalitet krovnog zakona iz 2009. godine i pojedinih podzakonskih akata, kao i primedbi na dosadašnji rad kapetanija i na Zakon o putnim ispravama. Na raspravi su, između ostalog, iznete i sumnje da je bilo zloupotrebe brodarskih knjižica izdatih u Kapetaniji Pančevo.

Nema komentara

Dodaj komentar

3 + 4 =