Konkurs

KONKURS

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

 • Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
 • Konkurs za izdavanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za montažne silose
 • Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicima i ženama osnivačima malih preduzeća koje delatnost obavljaju manje od tri godine sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju start up programa radno neaktivnih žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine
 • Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme

RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 • Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva
 • Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za obrtna sredstva
 • Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza
 • Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljištva
 • Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za poljoprivredu
 • Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita na ime predfinansiranja aktivnosti u realizaciji projekata sufinansiranih od strane Evropske unije i bilateralnih donatora
 • Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za unapređenje prehrambeno-prerađivačke proizvodnje (nabavka nove opreme)

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

 • Krediti za preduzetnike po programu fonda
 • Start up krediti po programu fonda – pravna lica
 • Start up krediti po programu fonda – preduzetnici
 • Investicioni krediti po programu fonda – pravna lica
 • Krediti za trajna obrtna sredstva po programu fonda – pravna lica
 • Kratkoročni krediti za privredne subjekte po programu fonda
 • Sadržaj i uslovi potrebne dokumentacije za odobrenje reprograma po programu fonda
 • Garancije po programu fonda – pravna lica

Nema komentara

Dodaj komentar

2 + 3 =