Strateško partnerstvo projekta SMACC

Strateško partnerstvo projekta SMACC, koji se finansira u okviru Erasmus plus programa, će se fokusirati na uvođenje koncepta obuke za trenere „Pametan Grad“ sa ciljem da uvede ovaj koncept na različitim nivoima društva kao podršku za razvoj i podršku pametnim gradovima. Ovaj koncept omogućava razvoj održivih gradova stvaranjem i umrežavanjem javnih, privatnih, društvenih organizacija, iniciranje lokalnih inovacija, preduzetništva i novih radnih mesta na srednji rok. On takođe omogućava gradskim akterima da odigraju ključnu ulogu u poboljšanju kvaliteta života i rezultata, kroz široko prihvatanje rešenja za urbane izazove.

Za više informacija pogledajte brošuru u prilogu.

Preuzmite: SMACC Leaflet

Nema komentara

Dodaj komentar

8 + 2 =