WATERMODE-Transnacionalna mreža za unapređenje drumskog i vodenog multimodalnog transporta

LOKACIJA: Region Jugoistočne Evrope

CILJ PROJEKTA: Cilj projekta je da unapredi koordinaciju izmedju aktera koji se bave logistikom radi boljeg upravljanja politikom transporta i radi efikasnog sprovodjenja multimodalne logističke saradnje, naročito istražujući drumsko/vodene veze. To će se postići kroz izradu baza podataka postojećih multimodalnih platformi, koordinacijom strategija za unapređenje vodenog/drumskog multimodaliteta, definisanjem zajedničkih standarda kvaliteta kod transporta i logističkih usluga, sprovodjenjem pilot studija o multimodalitetima zasnovanim na  lovnim putevima mora i kopna kao faktorima konkurentnosti i održivosti životne sredine.

VREDNOST: 3.193.500,00 EUR

ULOGA ALMA MONSA: Partner

FINANSIRA: Program Transnacionalne saradnje – Jugoistočna Evropa

PARTNERI: Lučka uprava luke Venecija, Veneto region, Lučka uprava Luke Ankona, Lučka uprava Levante, Luka Kopar, Luka Bar, Lučka uprava luke Drač, Austrijska agencija za istraživanje mobilnosti, Panonska asocijacija Biznis Mreža, Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Alma Mons, Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet Tehničkih Nauka, Evropski inovativni i biznis centar Atike, Lučka uprava Aleksandropulisa, Pomorska Izvršna Agencija i Nacionalna kompanija pomorske i lučke administracije SA Konstanca.


Nema komentara

Dodaj komentar

8 + 2 =