30.06.2011. – Krediti za početnike u biznisu – start up krediti

Agencija Alma Mons u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj učestvuje u realizaciji kreditne linije za početnike u biznisu Fonda za razvoj Republike Srbije.

 

Opis programa:

Krediti se odobravaju za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/sanaciju poslovnog prostora/proizvodnih i industrijskih objekata ili za kupovinu nove opreme od ovlašćenog distributera ili proizvođača opreme.

 

Kome je namenjen:

Privredni subjekti na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne registre od 01.01.2010. godine i kasnije.

 

Opšti uslovi:

Podnosilac zahteva:

 • lice koje nikad ranije nije bilo vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit odnosno na prihode od samostalne delatnosti
 • lice protiv koga se nevodi istraga i koje nije bilo pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv imovine, do 55 godina starosti
 • lice koje u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita nije zaposleno u javnim preduzećima i državnim institucijama

 

Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti za:

 • kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje
 • kreditiranje trgovine
 • kupovinu polovne opreme
 • kupovinu putničkih vozila
 • pozajmice drugim licima
 • proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme
 • organizovanje igara na sreću, lutrija i sl. Delatnosti
 • za proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim

 

Uslovi kreditiranja:

Iznos kredita:

 • Za preduzetnike od 500.000,00 do 1.500.000,00 dinara
 • Za pravna lica od 500.000,00 do 5.000.000,00 dinara

 

Rok otplate: do 5 godina, u okviru kojeg je period počeka od dvanaest meseci

 

Kamatna stopa: 3 % na godišnjem nivou uz primenu valutne klauzule

 

Otplata kredita: tromesečna

 

Instrumenti obezbeđenja (jedan od instrumenata):

 • hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica) čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripadajuću kamatu ili
 • ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica za korisnika kredita, sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga, za kredite u iznosu do 2.500.000,00 dinara

 

Pored navedenih instrumenata, obaveza korisnika je da dostavi i odgovarajući broj blanko sopstvenih menica.

 

Prijem zahteva počinje od 01.04.2011. godine i traje sve dok se nepotroše sredstva za ovu namenu.

 

Kreditni zahtevi se mogu predatu u prostorijama naše agencije u Novom Sadu, Trg Mladenaca 5.

 

Za detaljnije informacije možete se obratiti našoj agenciji putem telefona 021/427 822; kontakt osoba: Radovan Vlajković – Specijalista za poslovne usluge.

 

1 komentar


Sviđa mi se plan kreditiranja,a zanima me koliko bi iznosila tromesečna rata posle grejs perioda,i za koliko se odobrava kredit ako je sve u redu a mašine naše proizvodnje. Ivan


Ivan Grgić9. маја 2011.

Dodaj komentar

8 + 1 =