8. maj 2010. – Održana skupština ARRAS

Dosadašnji rad, ali, pre svega ono što stoji pred Asocijacijom regionalnih razvojnih agencija Srbije (ARRAS) bili su glavna pitanja o kojima je vodjena rasprava na Skupštini ARRAS održanoj 8. maja u Beogradu.

Prisutni članovi Skupštine (10) raspravljali su o sledećim pitanjima koja su bila na dnevnom redu (1) Izveštaj o dosadašnjem radu Upravnog odbora ARRAS; (2) Plan aktivnosti ARRAS u 2010. godini; (3) Predlog izmena Statuta ARRAS; (4) Izbor organa ARRAS; (5) Visina članarine. Na ovoj sednici je, takođe, razmotrena molba i doneta odluka o prijemu Regionalnog centra za razvoj MSP i preduzetništva sa sedištem u Šapcu u članstvo ARRAS u svojstvu pridruženog člana.

Treba napomenuti da je Skupština sve odluke donela jednoglasno. Usvojeni su izveštaj o radu i Plan aktivnosti u 2010. godini. Zatim je izmenjen Statut ARRAS tako što će mandat članova organa ARRAS ubuduće biti četiri godine. Jedna izmena Statuta odnosi se na pridružene članove ARRAS.

U naredne četiri godine, Upravni odbor ARRAS će, sa jednom izmenom (Lukić), činiti dosadašnji članovi- direktori regionalnih agencija/centara. Mr Gordana Lazić-Rašović (Beograd) ponovo je izabrana za predsednicu, a Jasminka Luković-Jagličić (Kragujevac) i Milica Vračarić (Novi Sad), za zamenice predsednika Upravnog odbora. Članovi Upravnog odbora su i Nenad Damnjanović (Zaječar) i Slavko Lukić (Užice).

U Nadzorni odbor, pored Vladimira Dodića (Niš), izabrani su Živko Ivanković (Vranje) i Tatjana Zidarević (Sombor).

Branko Malagurski (Subotica), dosadašnji zamenik predsednika, ubuduće će se nalaziti na čelu Skupštine ARRAS, a Goran Lapčević (Kruševac) će biti zamenik predsednika Skupštine.

Skupštin a je jednoglasno donela odluku da Regionalni centar za razvoj MSP i preduzetništva sa sedištem u Šapcu, koji je iskazao interes da postane član ARRAS, postane 13 član ARRAS.

Pored toga, Skupština je donela odluku o visini članarine i rokovima za uplatu, kao i o nekim drugim pitanjima koja treba da doprinesu uspešnijoj komunikaciji ARRAS sa ključnim subjektima u okruženju, ali i da ojačaju unutrašnju koheziju ARRAS.

Nema komentara

Dodaj komentar

8 + 9 =