29.02.2012. Objavljen Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2012. godini

Meru za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2012. godini (u daljem tekstu: Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija).

Cilj mere je podrška jedinicama lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata koji se odnose na razvoj poslovne infrastrukture i druge infrastrukture koja doprinosi stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, unapređenje životne sredine, otvaranje i razvoj malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i zadruga, povećanje zapošljavanja, inovativnosti i konkurentnosti; razvoj usluga za mala i srednja preduzeća, preduzetnike i zadruge; promociju regionalnog identiteta i brendiranje regiona, za sufinansiranje učešća u projektima koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora od značaja za regionalni i lokalni razvoj i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

1. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava:

1.1. Korisnici bespovratnih sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave, koje su neposredno odgovorne za pripremu i upravljanje projektima i ne nastupaju u svojstvu posrednika.

1.2. Namena bespovratnih sredstava
Bespovratna sredstava su namenjena kao podrška jedinicama lokalne samouprave za:
a) Sufinansiranje pripreme aplikacione dokumentacije kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu za dobijanje sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora sa projektima od značaja za regionalni razvoj;
b) Sufinansiranje pripreme projektno-tehničke dokumentacije (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, projekat izvedenog objekta i studija uticaja na životnu sredinu) za projekte poslovne infrastrukture, koje će realizovati jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili u saradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave;
v) Sufinansiranje učešća u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj, koji su jedinicama lokalne samouprave odobreni iz bespovratnih izvora finansiranja.
Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:

 1. Razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl);
 2. Projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranju malih i srednjih preduzeća, povećanju zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanju poslovne i investicione klime;
 3. Brendiranje regiona;
 4. Regeneracija brownfield lokacija;
 5. Razvoj geografskog informacionog sistema;
 6. Priprema strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave;
 7. Uspostavljanje ili unapređenje teritorijalnih partnerstva i inicijativa vezanih za razvoj i zapošljavanje između javnog i privatnog sektora;
 8. Poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za mala i srednja preduzeća.

Pod projektima poslovne infrastrukture podrazumevaju se: industrijske zone, industrijski parkovi, biznis inkubatori i osnovna infrastruktura koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni putevi, komunalna infrastruktura itd).

1.3. Uslovi za dobijanje sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju podnosioci zahteva koji ispunjavaju sledeće uslove:

Osnovni uslovi:
1) da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 8/12- u daljem tekstu: Uredba) i Javnim pozivom;
2) da za istu namenu nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, pokrajinskog budžeta, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija (za namenu pod a i b);
3) da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta;
4) da račun podnosioca zahteva nije u blokadi.

Specifični uslovi:
5) za projekte poslovne infrastrukture neophodno je podneti dokaz da je predmet projekta u skladu sa prostornim planovima jedinica lokalne samouprave;
6) da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj.
Jedinice lokalne samouprave mogu podneti po jedan zahtev za svaku od tri namene.

2. Finansijski okvir

Bespovratna sredstava se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava na sledeći način:

a) Sufinansiranje izrade aplikacione dokumentacije
Ministarstvo će sufinansirati izradu aplikacione dokumentacije kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu na izvore finansiranja do 50% od ukupnog iznosa neophodnog za izradu aplikacione dokumentacije, bez poreza na dodatu vrednost, gde će maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći zavisiti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to:

 1. do 300.000,00 dinara za devastirane jedinice lokalne samouprave, bez poreza na dodatu vrednost;
 2. do 250.000,00 dinara za jedinice lokalne samouprave iz IV grupe, bez poreza na dodatu vrednost;
 3. do 200.000,00 dinara za jedinice lokalne samouprave iz III grupe, bez poreza na dodatu vrednost;
 4. do 180.000,00 dinara za jedinice lokalne samouprave iz II grupe, bez poreza na dodatu vrednost i
 5. do 160.000,00 dinara za jedinice lokalne samouprave iz I grupe, bez poreza na dodatu vrednost.

b) Sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije
Ministarstvo će sufinansirati izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte poslovne infrastrukture do 3.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost, u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave, prema sledećoj tabeli:

 

Nivo razvijenosti jedinica lokalne samouprave

Sufinansiranje Ministarstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije (%)

Devastirane jedinice lokalne samouprave

do 50 % opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost

Jedinice lokalne samouprave iz IV grupe

do 45 % opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost

Jedinice lokalne samouprave iz III grupe

do 40 % opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost

Jedinice lokalne samouprave iz II grupe

do 30 % opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost

Jedinice lokalne samouprave iz I grupe

do 25 % opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost

v) Sufinansiranje troškova učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj koji su odobreni iz izvora finansiranja i to:

Za projekte jedinica lokalne samouprave vrednosti do 100.000.000,00 dinara Ministarstvo će sufinansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa neophodnog za kofinansiranje projekta u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to:

 1. do 40% opravdanih troškova za devastirane jedinice lokalne samouprave, bez poreza na dodatu vrednost,
 2. do 30% za jedinice lokalne samouprave iz IV grupe, bez poreza na dodatu vrednost;
 3. do 20% za jedinice lokalne samouprave iz III grupe, bez poreza na dodatu vrednost;
 4. do 10% za jedinice lokalne samouprave iz II grupe, bez poreza na dodatu vrednost i
 5. do 5% za jedinice lokalne samouprave iz I grupe, bez poreza na dodatu vrednost.

Maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći za jedinice lokalne samouprave iz I i II grupe ne može preći iznos od 3.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost.
Svi projekti čija je vrednost preko 100.000.000,00 dinara biće smatrani kao projekti vrednosti do 100.000.000,00 dinara i shodno tome će se vršiti sufinansiranje po gore navedenom principu.
Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranja ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.

3. Način formiranja Komisije, kriterijumi za ocenjivanje zahteva i način izbora

Ispunjenost uslova po Uredbi i Javnom pozivu za dodelu bespovratnih sredstava utvrđuje Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva, koju Rešenjem obrazuje ministar ekonomije i regionalnog razvoja.
Kriterijumi za ocenjivanje i selekciju zahteva su: finansijski i operativni kapacitet, relevantnost, metodologija, održivost i budžet i rentabilnost troškova .
U skladu sa definisanim kriterijumima, Komisija će izvršiti rangiranje zahteva za dodelu sredstava. Komisija će po izvršenom rangiranju, na osnovu ovlašćenja iz rešenja, doneti odluke o izboru zahteva kojima će se dodeliti bespovratna sredstva.
Svaki zahtev se ocenjuje i potrebno je da ukupno ima najmanje 51 poen kako ne bi bio odbijen.
Komisija može izvršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije za vreme ocenjivanja i selekcije zahteva, ali samo od podnosilaca koji su ispunili formalne uslove iz Uredbe i Javnog poziva.

4. Spisak akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga koji realizuju akreditovane regionalne razvojne agencije u 2012. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 8/12), sledeće akreditovane regionalne razvojne agencije će pružati usluge jedinicama lokalne samouprave u pripremi dokumentacije:

 1. Regionalna razvojna agencija za razvoj Istočne Srbije „Rarisˮ- Zaječar; Trg oslobođenja 1, Zaječar; Tel: 019/426-376 i 019/426-377; email: office@raris.org; www.raris.org;
 2. Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „Banatˮ- Zrenjanin; Čarnojevićeva 1, Zrenjanin; Tel: 023/510-567 i 023/561-064; email: office@rcrbanat.rs; www.rcrbanat.rs;
 3. Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga-Leskovac, Vlajkova 199, Leskovac; Tel: 016/233-440; email: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org;
 4. Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga-Kraljevo, Cara Dušana 49, Kraljevo; Tel: 036/397-777; email: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org;
 5. Oblasna razvojna asocijacija „Jugˮ- Niš, Obrenovićeva 17/1, Niš; Tel: 018/515-447 i 018/522-659; email: info@ora-jug.rs; www.ora-jug.rs;
 6. Regionalna razvojna agencija „Zlatiborˮ- Užice, Petra Ćelovića bb, Užice; Tel: 031/523-065 i 031/510-098; email: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlatibor.co.rs;
 7. Regionalna razvojna agencija Bačka-Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 20/II, Novi Sad; Tel: 021/557-781; email: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs;
 8. Regionalna razvojna agencija Srem-Ruma, Glavna 172, Ruma; Tel: 022/470-910; email: info@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs.

U pripremi dokumentacije usluge će pružati i regionalne razvojne agencije koje će biti akreditovane i nakon objavljivanja Javnog poziva za ovu Meru, a čiji se ažurirani spisak može naći na internet strani Nacionalne agencije www.narr.gov.rs.

5. Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa Javnim pozivom i Uredbom predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd.
Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv -sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou sa naznakom „NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.
Javni poziv, prijavni formular, Uredba i svi potrebni obrasci su dostupni na internet strani Ministarstva na adresi: www.merr.gov.rs.
Javni poziv će biti otvoren dok se ne utroše sredstva opredeljena za ovu Meru, a najkasnije do 15. novembra 2012. godine.
Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu pozivom na sledeće brojeve telefona 011/285-5229, 011/285-5135 i 011/285-5323 ili slanjem pošte na elektronsku adresu: milica.adamovic@merr.gov.rs, jovanka.jovanovic@merr.gov.rs i zeljko.sokanovic@merr.gov.rs.

6. Obaveštenje o izboru

Ministarstvo će pismeno obavestiti podnosioce zahteva o ishodu izbora i pozvati ih na potpisivanje ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava sa Nacionalnom agencijom.

Kokursna dokumentacija:

1. Finansijski identifikacioni list
2. Kriterijumi
3. Menično ovlašćenje
4. Obrazac I – Obrazac prijave -aplikaciona dokumentacija.
5. Obrazac I – Obrazac prijave -projektna dokumentacija
6. Obrazac I – Obrazac prijave za projekte
7. Obrazac II- Podaci o partnerima-aplikaciona&projektna
8. Obrazac III- Izjava o saglasnosti sa uslovima iz Oglasa
9. Obrazac IV- Budžet -aplikaciona&projektna
10. Obrazac IV-Budžet-projekat
11. Obrazac V- Izjava realizatora
12. Radne biografije
13. Zahtev za isplatu sredstava
14. Javni poziv

Nema komentara

Dodaj komentar

5 + 9 =